Jirkovský rytíř

Město Jirkov a okolí

Utajovaný audit na MěÚ Jirkov nepřinesl pozitivní výsledky

V loňském roce proběhl na Městském úřadu Jirkov procesní audit, který se zabýval chodem úřadu. Brněnská firma MVS Projekt hodnotila jirkovský úřad z hlediska organizační struktury, pracovních pozic a náplně práce jednotlivých zaměstnanců i jejich spokojenost s úřadem jakožto zaměstnavatelem. Dále srovnává fungování úřadu s dalšími osmi úřady v severočeských městech. Předmětem auditu byl rok 2016 a výsledky nepřinesly příliš pozitivních zpráv.

Zřejmě z tohoto důvodu je také audit tajen nejužším vedením města a to i před vlastními radními, ti dostali na stůl jen jeho několikastránkový souhrn, ačkoliv samotná zpráva čítá 134 stran. Redakce magazínu Jirkovský rytíř má zprávu k dispozici celou a to i přes utajování starostou p. Štejnarem (ČSSD) a tajemnicí.

Úřad si totiž pozor na citlivé informace nedává. Jak vyplynulo z auditu, dokonce i výplatní pásky zaměstnanců se válejí v den předávání volně bez jakékoliv ochrany na podatelně MěÚ, kde je vidí každý, kdo si přijde cokoliv na podatelnu vyřídit. Není neobvyklé, když si je zaměstnanci mezi sebou posílají po kolezích, kteří do nich mohou opět nahlížet.

Mzdy samotné jsou jinak ve srovnání s ostatními sledovanými úřady nadprůměrné. Na jednoho zaměstnance vydá město na mzdách a odvodech ročně o 70 tisíc více, než činí průměr na ostatních úřadech (je ale nutno podotknout, že Jirkov tento průměr výrazně zvedá). Jeden zaměstnanec tak město přijde ročně na 469 030 korun. I tento průměr je ovšem tažen několika pracovníky s výrazně vyšším ohodnocením, danným zejména odměnami.

Odměnám se budeme věnovat v samostatném článku v nejbližších dnech, zvláštní pozornost si totiž určitě zaslouží. Audit samotný k odměnám říká, že na MěÚ Jirkov neexistují žádné klíčové ukazatele, podle kterých by se rozdělovaly. Ty nadprůměrné reálně dostává několik vybraných zaměstnanců blízkých starostově klice, ostatní zaměstnanci v rozhovorech s auditory potvrdili, že běžné odměny dostávají bez ohledu na výkon pořád stejné. Podle mnohých tedy „nemá cenu“ se v rámci pracovních aktivit nad rámec svých povinností nějak angažovat, jelikož by stejně žádné ocenění nepřišlo. Zaměstnancům chybí i běžná slovní pochvala, ocenění jejich práce od nadřízených, kteří berou činnost úředníků na svých odborech jako samozřejmost a za dobrou práci nedokáží pochválit. Auditorská zpráva doporučuje městu celý systém motivování pracovníků (včetně finanční motivace) přehodnotit.

Audit také přišel na vysoký podíl starších pracovníků, což může přinést problémy při jejich odchodu do důchodu, protože budou chybět kvalitní nástupci se zkušenostmi. Nutno ale dodat, že brněnští auditoři ze „starší“ pracovníky považují už ty, kterým je 51 let a mají tedy ještě zhruba 14 let před penzí – těch je na úřadě více než polovina ze všech pracovníků. Zaměstnanci úřadu v rozhovorech s auditory často zmiňovali také arogantní chování některých pracovníků – zejména těch na vedoucích pozicích.

Zpráva brněnských auditorů se dále zabývala jednotlivými odbory městského úřadu. Pozitivně, případně jen s drobnými nedostatky, se jeví auditorům Odbor sociálních věcí a školství, Stavební úřad a životní prostředí a Útvar interního auditu. V případě Odboru vnitřní správy a vztahů k veřejnosti se doporučuje úsporu jednoho pracovního úvazku na matrice a vyřešení vztahu na pozici novináře (p. Dušek), který vystupuje jako mluvčí města, ačkoliv jím není.
Nejhůře dopadl Odbor právní vedený JUDr. Duchoněm. Ten auditoři navrhují na úplné zrušení a sloučení jeho agendy s finančním odborem (vedoucí Ing. Koprušťák). Jako pracovníka schopného vést takto sloučené odbory auditorská zpráva určila p. Koprušťáka. Právnímu odboru je vyčítán vysoký počet odložených podnětů, ten činí celých 62,27% všech řešených případů, což je nejvíce ze všech sledovaných úřadů. Nejnižší je oproti tomu objem uložených pokut, ten je naopak úplně nejnižší a to 732,79 korun na jedno rozhodnutí. Průměr za úřady je přitom více než 1300 korun. V Jirkově se přitom stává nejvíce přestupků dle § 21,30,31 a 46-50 Přestupkového zákona ze všech sledovaných obcí. Na jeden tisíc obyvatel Jirkova připadne ročně 37,58 přestupku.

Auditorská zpráva dále zmiňuje třeba vyšší počet úředníků bez odborného vzdělání, např. tajemnice dle zpracovatelů postrádá manažerské schopnosti – pro výkon této pozice tedy není současná tajemnice vhodnou osobou, ačkoliv jí starosta ukládá každoročně velmi vysoké odměny. Mezi jednotlivými odbory MěÚ panuje averze, jeden odbor často neví, co dělá druhý. Zaměstnanci úřadu dále zmiňují vztahy mezi vedením úřadu (starosta, místostarostka, tajemnice) a vedoucími jednotlivých odborů. Ty fungují často na bázi starých známostí a kamarádšaftů a nikoliv na profesionální úrovni. Dále uvádějí, že se často na úřadě nedrží slovo a nejsou zde pro všechny stejné podmínky – zaměstnanci jsou rozděleni na oblíbence vedení města a „ty druhé.“

Nepřekvapí starosta a zamete výsledky tohoto auditu pod koberec nebo si je konečně vezme k srdci a začne vést úřad a město správným směrem a férově? Výsledek jeho práce budeme moci ocenit při podzimních komunálních volbách. Nenechme opět vše při starém!

jm

Copyright Jirkovský rytíř © 2016