Jirkovský rytíř

Město Jirkov a okolí

Stěhování národů v režii města

Jirkov jako první město v republice hodlá využít ustanovení v zákoně o hmotné nouzi a prohlásit určité ulice za „oblasti se zvýšeným výskytem sociálně negativních jevů.“ Tam nebudou moci nově bydlet dávkaři, kteří pobírají od státu doplatky na bydlení.

Opatření se týká konkrétně Nových Ervěnic a ulice Krušnohorská, kam se od 1. září nebude moci přistěhovat ten, kdo pobírá doplatek na bydlení – dávku, kterou je možné pobírat až po určitém čase stráveném bez zaměstnání. Zpětně toto nové nařízení platit nebude, kdo již tyto lokality obývá, se vystěhovat nemusí.

Panují tak samozřejmě obavy, že se potíže v již tak problematických částech města nevyřeší a naopak se rozšíří do dalších lokalit Jirkova, kam se od září budou problematičtí spoluobčané stěhovat. Jirkov se tak stává opět dějištěm sociálního experimentu pod taktovkou vedení města, které za tři volební období problémy v sociálně vyloučených lokalitách nejen že neřeší, naopak ale ještě přiživuje a prohlubuje.

jr

Copyright Jirkovský rytíř © 2016