Jirkovský rytíř

Město Jirkov a okolí

Kyjický viadukt

Jednou z mála technických zajímavostí Jirkova je bezesporu železniční viadukt u Kyjické nádrže. Z jakých důvodů byla přeložka železniční trati řešena tímto způsobem?

Až 170 metrů vysoký násep, na kterém byly vybudovány přeložky silnice 1/13, řeky Bíliny a železniční trati z Chomutova do Ústí nad Labem, vznikl jako vnitřní výsypka ve vyuhleném prostoru oddělujícím důl Jan Šverma, který pokračoval jižním směrem, a Velkolom Československé armády, který směřoval pod úpatí Krušných hor.

Vodní dílo Újezd, známější mezi Jirkováky jako Kyjická přehrada, vzniklo jako náhrada za nádrž Dřínov, do které byly kromě říčky Bíliny svedeny potůčky z Krušných hor, a která musela být vysušena kvůli postupující těžbě. Za vším hledej uhlí – tak by se dala shrnout celková proměna okolí našeho města. Kyjická přehrada zaplavila celou obec Újezd, samotné Kyjice stály severovýchodnějším směrem v místech dnešní hráze a v prostoru pod ní.

Nevelké říčce Bílině, stékající údolím Krušných hor a protékající městem Jirkovem, by za normálních okolností postačoval k překonání vysokého náspu několik metrů široký klenutý most. Přesto jej překonává pod dominantním viaduktem o 13ti polích o šířce 30ti metrů. Důvodem byly obavy ze změn mikroklimatických podmínek v Jirkově. Zatímco z jedné strany je město sevřeno přirozenou hradbou Krušných hor, z druhé jej uzavírá právě vysoký násep ervěnického koridoru. Kvůli obavám ze zamezení odvětrávání zde dříve tolik častých mlh, podpořených zejména průmyslovou činností, vyrostla 21 metrů nad terénem dominanta, která k Jirkovu dnes již neodmyslitelně patří.

Náves zaniklé obce Újezd okolo r.1920

jr

Copyright Jirkovský rytíř © 2016