Jirkovský rytíř

Město Jirkov a okolí

Jirkov zveřejnil seznam ulic, které chce prohlásit za „bezdávkové”

Jirkov zveřejnil seznam ulic, které vymezí určité lokality města za „oblasti se zvýšeným výskytem sociálně negativních jevů,“ jak umožňuje nové ustanovení v zákoně o hmotné nouzi. Dávkaři, kteří se nově do těchto ulic nastěhují, nebudou moci pobírat od státu tzv. doplatky na bydlení.

Opatření se týká celé ulice Krušnohorská na vinařickém sídlišti a poté Nových Ervěnic – konkrétně oblasti vymezené ulicemi Ervěnická, Nerudova, K. Čapka, B. Pacholíka, J.K.Tyla, K.H. Máchy, Šimkova, Fr. Schmieda, Osvobození a částí ulice Chomutovská (čp. 1119 a 1120).

Panují samozřejmě obavy, že se potíže v již tak problematických částech města nevyřeší a naopak se rozšíří do dalších lokalit Jirkova, kam se nově budou problematičtí spoluobčané stěhovat. Jirkov se tak stává opět dějištěm sociálního experimentu pod taktovkou vedení města, které za tři volební období problémy v sociálně vyloučených lokalitách nejen že neřeší, naopak ale ještě přiživuje a prohlubuje.

Zda opatření skutečně vznikne je také zatím ještě nejisté, majitelé domů v uvedených lokolitách mají nyní 45ti denní lhůtu na podání námitek, které bude muset městský úřad vzít v potaz, teprve poté bude moci město vydat vyhlášku, kterou zřejmě uvede opět do pohybu jeden z tradičních kočovných národů – bohužel však s velmi nejistými výsledky.

-JM-

jr

Copyright Jirkovský rytíř © 2016