Jirkovský rytíř

Město Jirkov a okolí

Co čeká Jirkov v roce 2018

Přinášíme přehled investičních akcí, které čekají Jirkov v právě započetém roce. Změní se názvy některých ulic a na podzim si zvolíme zastupitele v komunálních volbách.

Město hodlá v letošním roce proinvestovat přes 100 milionů korun. Rozpočet je z tohoto důvodu schodkový, výdaje převyšují příjmy o více než 60 milionů korun, rozdíl mají dorovnat přebytky z minulých let.

U rybníka na návsi v Březenci má třeba vést chodník, přes pět milionů půjde do rekonsturkce dvou koupelen v MěÚSS U Dubu. Opět (jako každý rok) bude rozkopána Chomutovská ulice, tenktokrát její spodní část. Za Preciosou dojde k rekonstrukci lávky přes Bělu, ve Školní ulici má vyrůst výcviková louka pro psy, na ZŠ Nerudova se bude opravovat plynová kotelna…

Pokračovat má také rekonstrukce Dvořákovy ulice. Počítá se třeba s vybudováním dvou kruhových objezdů – prvního nad hypermarketem z dnešní křižovatky s Vinařickou ulicí, druhý potom při vjezdu do Nových Ervěnic. Novou podobu bude mít i most přes říčku Bělu, pod kterým má vést cyklostezka z Olejomlýnského parku. Po více než čtvrt století také Jirkov přijde o betonové pásy vybudované pro tramvajový provoz. V souvislosti se stavbou kruhového objezdu nad Tescem se prodlouží Vinařická ulice až k parkovišti pod obchodem a hypermarket tak již nebude stát v ulici Smetanovy sady ale právě ve Vinařické.

Nejspornějším bodem je přestavba hasičského domu na infocentrum. Projekt pro město zpracovala společnost AV media sídlící v Praze. Jeho realizace má vyjít celkem na částku 30 milionů korun, což je zhruba desetina ročního rozpočtu celého Jirkova. Zjednodušeně řečeno, více než jeden celý měsíc by Jirkované dělali jen na tento rozmar, který propaguje zejména starosta R. Štejnar (ČSSD) a šéf kultury B. Fryč. To vše za situace, kdy město tíží mnohem vážnější problémy – špatná veřejná dopravní obslužnost ve večerních a časně ranních hodinách + víkendech, stav některých chodníků, nedostatek parkovacích míst, obecně vandalství nebo přehlížený problém soužití s nevychovanými spoluobčany v sociálně vyloučených lokalitách. Zde všude by mohlo 30 milionů výrazně pomoci.

Na podzim budeme moci práci radních a zastupitelů „ocenit“ v komunálních volbách. Pokud vás zajímá, jak vůbec jednání zastupitelů probíhají, navštivte některé z jejich zasedání, konají se 14. února, 18. dubna, 23. května a 27. června, poté mají zastupitelé prázdninovou pauzu. Tato jednání jsou ze zákona veřejná, bohužel Jirkovany příliš netáhnou. Pokud se na některé z nich vypravíte, získáte výhodu vlastního názoru na spoustu témat. Nenechte se manipulovat radniční propagandou z Jirkovských novin nebo městského facebooku, která líčí město jako ráj na zemi, zkuste se přesvědčit sami!

jr

Copyright Jirkovský rytíř © 2016