Jirkovský rytíř

Město Jirkov a okolí

Chomutov opět platí za Kamenčák

Zdeněk Fojtík (bývalý zastupitel za ODS) bude opět kasírovat od města. Pokračuje náhrada za pro město nevýhodný pronájem Kamencového jezera a přilehlých areálů, tentokrát ve výši přes 20 milionů korun. Pronájem jezera společnosti CV Relax a nezájem města o jeho rozvoj vedl mimo jiné k likvidaci historického mola a dalším zbytečným investicím do Kamenčáku, kterým se dalo pravidelnou údržbou a starostí o areál, který dle smlouvy mělo zajišťovat nadále město Chomutov, nikoliv soukromník, dalo předejít.

Kamencové jezero je často nazýváno jako perla Krušných hor. Známému chomutovskému koupališti před časem zvedla „popularitu“ reportáž České televize v jejím publicistickém pořadu Reportéři ČT nazvaná Poklad na Kamencovém jezeře, která rozkrývá, jaké na jezeře panují vlastnické vztahy.

Fakt je ten, že jezero bylo pronajato městem soukromé společnosti za směšnou sumu na padesát let. Veškeré výdělky koupaliště šly soukromému subjektu, veškeré opravy a náklady na údržbu oblíbené plovárny hradilo ovšem na základě smlouvy stále město. Zmíněnou reportáž můžete shlédnout ZDE.

Cesta k proslulému koupališti a vzniku Kamencového jezera, jediného jezera svého typu na světě, byla ovšem dlouhá a trnitá. A v počátcích bylo jezero pouze nechtěnou a trpěnou skvrnou na kráse podkrušnohorského města…

Chceme-li jít k úplným počátkům, musíme se vrátit do roku 1558, kdy dostal chomutovský měšťan Lazar Grohmann povolení k výrobě kamence a skalice a těžbě v kamencové huti, která se nacházela v místech dnešního jezera. Provoz dolu byl ale drahý a tak se zde často střídali různí spolupodílníci a podnikatelé. Kolem roku 1750 vzniklo kolem dolů i osídlení, které mělo podobu menší vsi. Její centrální část ležela v místech, kde je dnes parkoviště Zooparku a také za jeho branou. Počátkem 19. století ovšem došlo k zavalení odvodňovací štoly, v důsledku čehož musely být veškeré těžební práce zastaveny.


Jezero ve 30. letech minulého století.

Po již nevýdělečné huti zbyl hostinec a lázně se šesti koupacími komorami zřízenými roku 1822. Důvodem k postavení lázní byly nepochybně léčivé účinky kamencové vody. Budova lázní se zachovala do dnešních dnů, kdy se v ní nachází ředitelství Podkušnohorského zooparku.

Dalším vlastníkem lázní u již nefunkční huti byli chomutovští právováreční měšťané. Šlo jim zejména o zdejší hostinec, který jako jediný ve městě nebyl povinnen odebírat jejich pivo.

Samotné jezero vytvořila stále stoupající hladina vody ze zatopeného dolu. Ke vzniku koupaliště, jak ho známe dnes, bylo však stále ještě daleko. Teprve v roce 1893 tehdejší nájemce jezera Alfred Mannesmann souhlasil s vybudováním soukromé plovárny Spolku pro péči o zdraví. O vybudování plovárny se měl ovšem postarat majitel, tedy právováreční měšťané. Ti se problému zbavili tak, že za 20 korun ročně věnovali jezero městu (podobnost s dnešním pronájmem, jen naruby?). A na scéně byl opět Spolek pro péči o zdraví, jemuž město jezero pronajalo, aby si plovárnu zřídil sám. Ta se nacházela na břehu u dnešního hlavního vchodu.

K rozšíření přírodního koupaliště do podoby, v jaké ho známe dnes, začalo docházet až od dvacátých let minulého století. Bylo zakázáno v něm plavit koně, dno bylo vyčištěno od střepů z pivních lahví a byl také upraven břeh na protější straně u dnešní nádrže Banda. V této době byla postavena také mola, včetně hlavního, které je ovšem už minulostí, od předloňského roku bylo pro veřejnost uzavřeno z důvodu jeho chátrání. Tomu bohužel nebyl schopen předejít ani vlastník, tedy město, ani tehdejší nájemce, firma CV Relax. Nyní město pomalu staví molo nové.

Dne 16. února 1930 byl na jezeře sehrán zřejmě první zápas ledního hokeje v Chomutově, na který se přišlo podívat údajně 2000 diváků. Sloužilo také kulturním akcím s atrakcemi, koncerty a projížďkami v osvětlených loďkách, které byly známé pod názvem Benátská noc.

V roce 1949 se jezero vrátilo do majetku města, v roce 1959 zde pak vznikla chatová oblast – dnešní autokemp. Firma CV Relax s jediným akcionářem Zdeňkem Fojtíkem (bývalý zastupitel za ODS) měla jezero v pronájmu od roku 2008, kdy mu ho radniční koalice ve složení ODS a ČSSD pronajala za 250tis. korun ročně, až do roku 2016.

jr

Copyright Jirkovský rytíř © 2016